Covid-19

Opdateret 25-10-2020
Kære alle,
I får lige en lille update fra Thisted Badmintonklub.
Efter statsministerens pressemøde har vi i bestyrelsen drøftet, hvordan vi håndterer de nye restriktioner, som bliver indført fra hhv. mandag d. 26. oktober og torsdag d. 29. oktober.
Det vil komme til at berøre os alle, dog mere for nogle end for andre.
UNGDOMSPILLERE:
Der er ingen ændringer ift. træning og træningstider, MEN FRA TORSDAG D. 29. OKTOBER, skal spillere over 12 år bruge mundbind indtil træningen går i gang og igen når træningen er slut og man forlader Munkehallen. Trænerne vil bære visir eller mundbind under træningen.
Skulle det ske at man har glemt sit mundbind, er der mulighed for at hente et i kantinen.
Som forældre vil der stadig være mulighed for at overvære træningen fra kantinen, men der vil være krav om max. 10 personer i lokalet og at man skal have mundbind på når man kommer og når man forlader Munkehallen igen. Hvis man overværer træningen fra kantinen, sætter man sig ned ved bordene.
Samme regler som hidtil vedr. af-spritning, når man forlader Munkehallen igen.
Er man utryg ved at møde op eller har man symptomer på Covid-19, så bliv hjemme.
Så alt i alt ikke de voldsom store ændringer for ungdomsholdene.
SENIOR (over 21 år) / MOTIONISTER:
Som udgangspunkt må der kun være 10 spillere, over 21 år, ad gangen i hallen.
Derfor vil hallen fra MANDAG D. 26. OKTOBER være delt i to med en skillevæg af presenninger på en wire.
Man må IKKE, som i slet IKKE, gå fra den ene del af hallen til anden del!
Der er ikke ændret i tiderne man spiller på – det er de samme som hidtil.
Desuden skal man fra MANDAG D. 26. OKTOBER, orienterer sig om hvilken indgang man skal anvende, da de spillere der bruger bane 1 og 2 skal anvende ”bagindgangen”(over mod Kastet) og dem der bruger bane 3, 4 og 5, anvender hovedindgangen.
Der vil blive skiltet, således man kan se hvor man skal gå ind. På den måde undgår vi at skulle flytte rundt på vore motionist-tider, da hallen nu vil være opdelt i to separate dele, hvor der kan være 10 spillere i hver del = 20 spillere i alt.
Der gælder stadig de samme regler, som nu, vedr. afspritning af netstolper og net efter hver time.
For seniorspillere over 21 år, gælder de samme retningslinier. De af vore spillere som er over 21 år, skal træne for sig selv, i den ene del af hallen. Den resterende trup træner i den anden del af hallen. Lars Bo sørger for fordelingen og meddeler hvem der træner sammen fra gang til gang og hvilke indgange der skal anvendes.
Som hidtil følger vi naturligvis Badminton Danmarks anbefalinger.
Skulle der dukke spørgsmål op – så kontakt os endelig.
Henrik Jespersen 40 19 95 22
Tommy Siim 23 23 35 95
Jørgen Sølvkjær 21 72 24 95