Generalforsamling 2022

Afholdes i Munkehallen, onsdag d. 23/3 2022; kl.: 20:00

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Kasseren aflægger regnskabet

4: Evt. Forslag fra medlemmer

5: Valg af formand

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer : på valg Tommy Siim, Jesper Foged, Jørgen Sølvkjær (alle modtager genvalg)

7: Valg af diverse udvalg

8: Valg af revisorer

9: Evt.

tbk